OTEVRME NOV SHOP
upevovac roub distann
Pouv se k uchycen desek na nerovnm podkladu.
typ prmrcena   
Pihlen: Petr Rohlik